Kalendarz

czyli gdzie możesz mnie spotkać...


2016

w soboty w Schronisku dla psów w Nowodworze


   m a r z e c :


12.3.2016, Lublin - Zawody obedience

13.3.2016, Lublin - Seminarium obedience z Asią Hewelt


   k w i e c i e ń :

24.4.2016, Radawiec (k. Lublina) - Mistrzostwa Polski IPO Owczarków Niemieckich


   m a j :

14 - 15.5.2016, Lublin - Seminarium frisbee z Agnieszką Bałabuch i Rafałem Grabowskim


   c z e r w i e c :

5.6.2016, Radawiec (k. Lublina) - Egzaminy PT, BH


   l i p i e c :

2 - 3.7.2016, okolice Lublina (Wólka Cycowska) - Seminarium IPO z Patrykiem Krajewskim


  s i e r p i e ń : 

21 - 24.8.2016, Naćmierz - Obóz obedience z Asią Hewelt i Magdą Stodułko


  w r z e s i e ń :

3.9.2016, Warszawa - Latające Psy


   p a ź d z i e r n i k :

16.10.2016, Mińsk Mazowiecki - Zawody Obedience


   l i s t o p a d :

5 - 6.11.2016, Warszawa - Zawody Obedience


...